Obhajobu disertační práce Tomáše Malínka

Obhajobu disertační práce Tomáše Malínka

Institut mezinárodních studií gratuluje Tomáši Malínkovi k úspěšné obhajobě dizertační práce s titulem "ČSSR ve východní politice SPD (1973–1990)" v doktorském studijním programu Moderní dějiny.

---

Práce se zabývá Sociálnědemokratickou stranou Německa (SPD) a její politikou vůči Československu v letech 1973–1989. Předmětem zkoumání nejsou pouze vztahy mezi SPD a KSČ, ale také kontakty mezi západoněmeckými sociálními demokraty, československým disentem a politickou emigrací. Cílem této práce bylo najít odpověď na tyto tři základní otázky: Jaké byly cíle „československé politiky“ SPD? Do jaké míry se podařilo tyto cíle naplnit? Znamenal odchod SPD do opozice v roce 1982 zásadní předěl v jejím přístupu k ČSSR?