Ondřej Žíla vydává dva nové články

Ondřej Žíla vydává dva nové články

Ondřej Žíla vydává dva nové články.

 

  • Žíla, O. (2020) “The Flight of Serbs from Sarajevo: Not the Dayton Agreement’s First Failure, but its First Logical Consequence,” Nationalities Papers. Cambridge University Press, pp. 1–19. doi: 10.1017/nps.2020.52.
  • Žíla, O. and Čermák, P. (2020) ‘“Does Džeko Live in Bosnia and Herzegovina?”: Demographics as a Hostage of Ethno-politics in the 2013 Census’, East European Politics and Societies. doi: 10.1177/0888325420941111.

Blahopřejeme k takovému úspěchu a nabádáme všechny, aby si tyto zajímavé články zařadili mezi svou četbu.