Prof. Dr. Boris Barth

Prof. Dr. Boris Barth

Na počátku září nás zastihla smutná zpráva, že 4. září zemřel po těžké nemoci náš milý kolega, oblíbený učitel a všestranný historik Prof. Dr. Boris Barth. Studoval historii a filozofii na Heinrich-Heine-Universität v Düsseldorfu. Věnoval se tzv. Dolchstosslegende jako symbolu politické dezintegrace v Německu po 1. světové válce a posléze habilitoval na univerzitě v Kostnici. Tematické spektrum jeho prací bylo rozsáhlé: od hospodářsko-politických dějin před a po 1. světové válce, přes výzkum tzv. civilizačních misí (a příslušných diskursů) západních impérií až ke srovnávacím dějinám a interpretacím genocid ve 20. století. Ve svých posledních pracích se věnoval i historickým souvislostem aktuálních hospodářských krizí. Vedle pedagogického působení na univerzitách v Düsseldorfu, Kostnici, Brémách a Praze byl historickým poradcem Gerlingova koncernu. Na Institutu mezinárodních studií FSV UK působil opakovaně jako hostující vyučující na konci 90. let, po delší přestávce pak znovu jako zaměstnanec Katedry německých a rakouských studií v letech 2016 - 2021. Od roku 2021 pak opět působil na IMS jako hostující vyučující. Čest jeho památce!

 

Výběr z monografií Prof. Dr. Borise Bartha:

Die deutsche Hochfinanz und die Imperialismen. Banken und Außenpolitik vor 1914. Stuttgart 1995 

Grenzenlose Märkte? Die deutsch-lateinamerikanischen Wirtschaftsbeziehungen vom Zeitalter des Imperialismus bis zur Weltwirtschaftskrise. Münster 1995

Dolchstoßlegenden und politische Desintegration. Das Trauma der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg 1914–1933. Düsseldorf 2003

Zivilisierungsmissionen. Imperiale Weltverbesserung seit dem 18. Jahrhundert. Konstanz 2005

Genozid. Völkermord im 20. Jahrhundert. Geschichte, Theorien, Kontroversen. C. H. Beck, München 2006

Europa nach dem Großen Krieg. Die Krise der Demokratie in der Zwischenkriegszeit 1918–1938. Frankfurt am Main / New York 2016

Die IG Metall zwischen Wiedervereinigung und Finanzmarktkrise : Ausgewählte Ereignisse der jüngeren Gewerkschaftsgeschichte. Freiburg/Br. 2016