Projekt Ireny Kalhousové získal podporu Primus

Projekt Ireny Kalhousové získal podporu Primus

Institut mezinárodních studií gratuluje Ireně Kalhousové, ředitelce Herzlova Centra, k získání podpory Primus určené pro mladé perspektivní vědce v rámci podpory Univerzity Karlovy. Oceněn byl projekt s názvem "Minulost přítomností: role traumatické historie v zahraniční politice".

Více informací na stránkách Univerzity Karlovy: https://cuni.cz/UK-7545.html