Roční stáž na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

Roční stáž na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

ÚSD AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s IMS FSV UK vypisuje dvě roční stáže na ÚSD pro studenty doktorského studijního programu "Moderní dějiny" na období AR 2022/2023.

Na základě Memoranda o spolupráci mezi Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. (ÚSD) a Fakultou sociálních věd UK, vypisuje Institut mezinárodní studií FSV UK spolu s ÚSD dvě roční stáže na ÚSD pro studenty doktorského oboru „Moderní dějiny“ na období akademického roku 2022/2023. V rámci těchto stáží zajistí ÚSD studentům stejné pracovní podmínky jako zaměstnancům ÚSD a zapojí je do vědecké činnosti v rámci ÚSD.

Přihlášky posílají zájemci o stáž nejpozději do 2. září 2022 na email: iveta.honigerova@fsv.cuni.cz, předmět „Stáž na ÚSD“.

Veškeré informace naleznete v dopisu ředitele zde.