Rozcestník informací ke konfliktu na ukrajině

UK

Rozcestník informací ke konfliktu na ukrajině

Rozcestník IMS


Kde pomoci?


Akce a projekty na podporu Ukrajiny

Fotky z těchto akcí naleznete v galerii níže.

Diskuze: Napadená Ukrajina

Ve čtvrtek 3. března 2022 se v Pekařské 16 uskutečnila diskuze "Napadená Ukrajina", která probírala historii Ukrajiny a Ruska, aktuální situaci na Ukrajině i možné budoucí scénáře. Debatovali David Svoboda, Jan Šír a Ondřej Klípa. Srdečně vám děkujeme za zajímavé dotazy a vaši hojnou účast! Fotky z akce najde níže.

Panelová diskuze: Válka na Ukrajině

Ve čtvrtek 3. března 2022 se v Bellingově sále Národní technické knihovny uskutečnila diskuze o válce na Ukrajině. Hosty byly Bohumil Kartous, Jan Ludvík a člen naší Katedry ruských a východoevropských studií Ondřej Klípa. Fotky z akce najde níže.

Kurz: "Soudobá Ukrajina: historie, politika, kontroverze 1900-2022"

S ohledem na mimořádné události na Ukrajině Katedra ruských a východoevropských studií IMS FSV UK dodatečně vypsala nový kurz o soudobé Ukrajině a její společnosti. Kurz poskytuje studentům základní orientační přehled, na jehož základě budou schopni porozumět aktuální situaci na Ukrajině. Kurz vyučuje David Svoboda, Lenka Víchová a Bohdan Zilynskyj.


IMS v médiích

Jan Šír jakožto specialista na Rusko a postsovětský prostor v posledních týdnem pravidelně komentuje dění na Ukrajině. Pravidelně se vyjadřuje pro ČT1, ČT24, TV Nova, CNN Prima News, Český rozhlas nebo třeba Rádio Slovensko. Zde si můžete přečíst o tom, jak je válka na Ukrajině pro Rusko katastrofou a tady o tom, jak Lavrov proměnil diplomacii v propagandu.

Irena Kalhousová v médiích pravidelně komentuje postoj Izraele ke konfliktu na Ukrajině. Nedávno vystoupila ve Studiu ČT24 (záznam zde) nebo v pořadu K věci stanice CNN Prima News, jehož záznam můžete zhlédnout zde.

Karel Svoboda také pravidelně komentuje ruský útok na Ukrajinu. O mediálním obraze války pohovořil pro aktuálně.cz a o o tom, jak Rusku dochází "živá síla" pro idnes.cz.

Zuzana Lizcová, specialistka na německy mluvící země, komentovala pro Český rozhlas Plus německý postoj k aktuální situaci na Ukrajině (záznam zde) nebo také postoj Rakouska k válce na Ukrajině pro Horizont ČT24. Záznam vysílání můžete shlédnout zde (reportáž v čase 18:54).Rozcestník FSV UK

Přehled všech aktuálních informací od FSV UK ke konfliktu na Ukrajině naleznete zde.


Komunikace se studenty

Pro komunikaci s ukrajinskými studenty byl zřízen e-mail life@fsv.cuni.cz. Na univerzitní úrovni byla ustavena centrální komunikační platforma www.ukrajine.cuni.cz, která poskytuje infolinku, nabídku psychologické pomoci, důležité kontakty, informace o možné podpoře apod. 


Slovo děkana ke konfliktu na Ukrajině

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v návaznosti na předchozí odsouzení ruské agrese směrem k Ukrajině rozhodlo vedení fakulty o tom, že formou stipendií finančně podpoří ukrajinské studenty fakulty. Dále vyzývám vyučující a garanty studijních programů, aby postupovali vůči studentům z Ukrajiny s maximálním respektem a citlivostí k jejich komplikovanému postavení a umožnili jim plnit studijní povinnosti podle jejich specifických potřeb. 

Pro komunikaci s ukrajinskými studenty byl zřízen zvláštní e-mail life@fsv.cuni.cz. Na univerzitní úrovni byla ustavena centrální komunikační platforma www.ukrajine.cuni.cz, která poskytuje infolinku, nabídku psychologické pomoci, důležité kontakty, informace o možné podpoře apod. 

Fakulta prostřednictvím kontaktů na svých institutech ověřuje možnosti pomoci konkrétním akademickým pracovníkům na Ukrajině, jejich rodinám, stejně jako univerzitám a pracovištím, kde působí. Počítáme s tím, že v nadcházejících semestrech přijmeme studenty přicházející z Ukrajiny nad rámec stávajících kapacit a současně vytvoříme dedikované pozice pro ukrajinské akademiky. 

Při vědomí vypjaté situace, do níž nás uvrhly agresivní kroky Putinova režimu, otevřeně deklaruji, že studenti z Ruska a Běloruska jsou na fakultě nadále vítáni, samozřejmě s přihlédnutím ke konkrétním opatřením, která bude přijímat česká státní správa. Vzhledem ke stavu vztahů s Ruskem ale fakulta zmrazuje jakékoliv další aktivity vyplývající z dohod s ruskými institucemi. Upozorňuji také, že schvalování útoku Ruska na Ukrajinu nebo vyjadřování podpory stávajícímu kremelskému vedení nebude fakulta tolerovat a může být za určitých okolností kvalifikováno jako trestný čin.

Fakulta se s ohledem na své odborné zaměření hlásí k odpovědnosti za poskytování informací, komentářů a analýz ve vztahu k dění na Ukrajině. Ke koordinaci této expertízy bude zřízena zvláštní pracovní skupina fakultních odborníků. 

Závěrem bych rád poděkoval všem aktivním studentům a akademikům za vyjadřování jejich občanských postojů a odborných názorů, jimiž reprezentují fakultu ve veřejném prostoru, i za hledání cest pro uplatnění účinné solidarity s lidmi, kteří se stávají obětí války nebo na Ukrajině bojují za svobodu své země.

PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.