S velkým zármutkem

S velkým zármutkem

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně a vážení kolegové,

s velkým zármutkem Vám oznamuji, že nás opustil náš student Filip Linhart. Jménem celého Institutu mezinárodních studií chci vyjádřit upřímnou soustrast všem pozůstalým nad ztrátou blízkého člověka.

Tomáš Nigrin
Ředitel Institutu mezinárodních studií FSV UK

 

FL