Soutěž diplomových prací

brýle

Soutěž diplomových prací

Nakladatelství Academia zve k účasti ve Studentské soutěži, do které je možné až do 31. 10. 2019 přihlašovat magisterské diplomové práce obhájené v termínu 15. 10. 2018 až 15. 10. 2019 (soutěž je určena pro studenty do 28 let, jejichž práce byla obhájena se známkou výborně). Smyslem soutěže je upozornit na nejlepší diplomové práce a dát možnost mladým autorům publikovat svou práci pod hlavičkou nakladatelství Akademie věd ČR a pomoci objevit čtenářům nový talent české vědy.

Veškeré informace a podmínky soutěže jsou uvedeny v připojených stanovách.

Na webu jsou uvedeny také informace o zpracování osobních údajů.

Zároveň je připojena i tisková zpráva, kde jsou uvedeny výsledky z minulého ročníku.