Úspěšná obhajoba disertační práce a doktorské státní zkoušky

Úspěšná obhajoba disertační práce a doktorské státní zkoušky

V pátek 23. června 2023 se konala veřejná obhajoba disertační práce Barbory Menclové.

Disertační práci s názvem "Mezi globálními ambicemi a ekonomickým pragmatismem: Českoslovenští experti v Angole a Mosambiku za studené války" pod vedením Daniely Kolenovské úspěšně Barbora Menclová obhájila.


Ve čtvrtek 22. června a v pátek 23. června také úspěšně složili státní doktorskou zkoušku Klára Kosová a Ediz Hazir.

Všem moc gratulujeme!