Úspěšná obhajoba disertační práce Jiřího Pondělíčka

Obhajoba

Úspěšná obhajoba disertační práce Jiřího Pondělíčka

V pondělí 22. 11. 2021 v Pekařské 10 úspěšně obhájil Jiří Pondělíček svou disertační práci s názvem "From Planning the Unimaginable to Imagining the Impossible: Civil Defense in the United States 1945-1957".

Srdečně blahopřejeme!