Úspěšná žádost o kreditovou mobilitu v zemích Západního Balkánu

Úspěšná žádost o kreditovou mobilitu v zemích Západního Balkánu

S radostí oznamujeme, že IMS zaznamenal úspěch ve financování mobilit v rámci Mezinárodní kreditové mobility. Projekt spolupráce se západním Balkánem byl jako jediný na celé FSV podpořen.


Úspěšná žádost:

Projekty spolupráce IMS FSV UK v Regionu 1 s zeměmi Západního Balkánu (University of Sarajevo, Bosna a Hercegovina, University of Montenegro, Černá Hora, University of Tirana, Albánie)

Počet schválených mobilit: 45