Úspěšné obhajoby disertačních prací

Úspěšné obhajoby disertačních prací

Během posledního týdne na našem institutu úspěšně obhájili své disertační práce čtyři studenti - Karin Hofmeisterová, Kateřina Vnoučková, Miroslava Jasenčáková a Jindřich Čeladín.


Ve čtvrtek 15. 9. obhájila na našem institutu svou disertační práci (The Serbian Orthodox Church After 2000: (The Serbian Orthodox Church’s Engagement in Memory Politics of Post-2000 Serbia: Memory of Suffering and Resistance) v oboru Mezinárodní teritoriální studia Karin Hofmeisterová.

V pondělí 19. 9. obhájili tři studenti své dizertační práce v oboru Moderní dějiny: Kateřina Vnoučková („Okno příležitosti. Přeshraniční výměna v oblasti životního prostředí na jihomoravsko-dolnorakouské hranici v letech 1984-1995“), Miroslava Jasenčáková („Proměna přístupu státu ke vzdělávání dětí po roce 1917 v RSFSR“) a Jindřich Čeladín („Proces konstituování národní litevské historiografie v 19. století“).

 

Všem čtyřem novým doktorům srdečně blahopřejeme!