Úspěšné obhajoby disertačních prací Lucie Kadlecové a Jiřího Kociána

Úspěšné obhajoby disertačních prací Lucie Kadlecové a Jiřího Kociána

V pátek 15. 10. 2021 v Pekařské 10 úspěšně obhájili Lucie Kadlecová (State Sovereignty in Cyber Space: A Modern Understanding of a Classic Concept) a Jiří Kocián (Transylvánská regionální identita a její politická reflexe po roce 1989) své disertační práce.

Oběma srdečně blahopřejeme!