Vedoucí Katedry německých a rakouských studií a Katedry Evropských studií

Vedoucí Katedry německých a rakouských studií a Katedry Evropských studií

Na Institutu mezinárodních studií proběhla v letních měsících dvě výběrová řízení na vedoucí vedoucí Katedry německých a rakouských studií a Katedry evropských studií. Své pozice obhájily dr. Zuzana Lizcová a dr. Eliška Tomalová.

Zuzana Lizcová

Katedra německých a rakouských studií

Katedra německých a rakouských studií v současné době zajišťuje bakalářský program Česko-německá studia (double degree s Univerzitou v Řezně) a magisterský program Německá a středoevropská studia (double degree s Pedagogickou univerzitou v Krakově). Členové KNRS se rovněž aktivně podílejí na výuce v rámci společného bakalářského cyklu Mezinárodní teritoriální studia, v magisterské specializaci Německá a rakouská a studia i v dalších studijních programech v rámci IMS. Pracovníci KNRS přednášejí v češtině, němčině i angličtině a jejich kurzy jsou doplňovány pestrou nabídkou hostujících vyučujících z Německa a Rakouska a stálého docenta DAAD, který na katedře působí.

Celou koncepci rozvoje katedry naleznete zde

 

Eliška Tomalová

Katedra evropských studií

Katedra evropských studií je jednou ze čtyř kateder Institutu mezinárodních studií (IMS). Jedná se o mezinárodně etablované a silně internacionalizované akademické pracoviště s vyváženou personální základnou. Členky a členové katedry, stejně jako doktorandky a doktorandi se podílí na domácích i zahraničních grantech v oblasti výuky a výzkumu a pravidelně vystupují ve veřejném a mediálním prostoru. Katedra koordinuje a většinově personálně zajišťuje společný studijní program European Politics and Society (EPS, Erasmus Mundus Joint Master Degree).

Celou koncepci rozvoje katedry naleznete zde

Oběma moc gratulujeme!