Výběrové řízení na místo v projektu UNCE / VITRI 

Výběrové řízení na místo v projektu UNCE / VITRI 

S potěšením oznamujeme, že se uvolnilo místo na pozici „junior scholar“. Vzhledem k našemu výzkumnému profilu hledáme vědce, kteří se zabývají násilím a/nebo traumatem v jednom z oborů, které spadají pod Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy.

Upozorňujeme, že se mohou přihlásit pouze stipendisté, kteří získali titul PhD před méně, než 5 lety před uzávěrkou přihlášek. O místo se mohou ucházet také vědci, kteří již předložili svou disertační práci a čekají na její obhajobu, která proběhne nejpozději do konce tohoto roku.
 

Více informací naleznete zde:https://www.vitriresearchcenter.org/vacancy

nebo na FB https://www.facebook.com/VitriResearchCenter