Výběrové řízení v rámci programu Erasmus+ praktické stáže na IMS na na LS 2019/2020 a na akademický rok 2020/2021

eu

Výběrové řízení v rámci programu Erasmus+ praktické stáže na IMS na na LS 2019/2020 a na akademický rok 2020/2021

Harmonogram

10. 3. 2020 v 15:00 hodin – TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK A PODKLADŮ uchazečů

12. – 16. 3. 2020 – evaluace přihlášek

Podávání přihlášek

Studenti IMS, popř. studenti, kteří se hlásí na stáže v kompetenci bilaterálních dohod IMS, odevzdávají přihlášky na sekretariát IMS v Jinonicích (U Kříže 8, Praha 5) a zároveň v elektronické podobě zasílají na mail: internacionalizace.ims@fsv.cuni.cz. Informace o výběrovém řízení podává Ing. Magda Pektorová (251 080 250, magda.pektorova@fsv.cuni.cz).

Vyhláška.