Vyhláška ředitele k provozu IMS v průběhu opatření proti Koronaviru

coronavir

Vyhláška ředitele k provozu IMS v průběhu opatření proti Koronaviru

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

přispívám do záplavy mailů týkající se opatření ke koronaviru a zdůrazňuji, že kdo (zaměstnanec či student) se cítí nemocný či ohrožený, měl by setrvat v domácí karanténě. V příloze naleznete vyhlášku k chodu Institutu mezinárodních studií. Rád bych tímto požádal pedagogy, aby se pokusili za pomoci online nástrojů zrealizovat maximální množství výuky a studenty, aby byli otevření nejrůznějším formám digitálních platforem, protože škola může zůstat uzavřená i několik týdnů. Pokud nebude výuka probíhat online, prosím pedagogy, aby studentům zasílali podrobné informace pro samostudium a prezentace z výuky. Univerzita Karlova v těchto chvílích pracuje na podpoře online nástrojů a věřím, že po několika dnech, kdy se zaučíme, je budeme schopni používat.

 

Zároveň prosím studenty, aby se na mne kdykoliv obraceli v případě nejasností s chodem kurzů či se mohou obracet na SIMS.

 

V průběhu těchto opatření se předpokládá, že se budou konat konzultační hodiny pedagogů (vyjma omezení uvedených ve vyhlášce) a může probíhat individuální zkoušení. Knihovny FSV zůstávají zatím v provozu.

 

Níže posílám užitečné informace k online výuce, elektronickým zdrojům a provozu knihoven.

 

Podpora online výuky

Centrum pro podporu e-learningu UK pro vyučující připravilo návod pro využití dostupných služeb k online výuce (více) a dále vypsalo 2 termíny online školení na pondělí 16. března k k práci s prostředím Adobe Connect pro organizování webinářů (více).

 

Přístup do odborné literatury z domova

Studenti (ale i ostatní členové akademické obce) mají i mimo počítačovou síť UK dostupnou celou škálu elektronických informačních zdrojů, jejichž přehled je k dispozici na Portálu elektronických zdrojů UK (PEZ). Pro přístup z domova do online databází a kolekcí e-časopisů/e-knih je potřeba pouze znát své přihlašovací údaje do Centrální autentizační služby UK.

 

Provoz knihoven UK a výpůjční lhůta

Rozhodnutí o uzavření či omezení provozu jednotlivých dílčích knihoven a studoven UK v následujících dnech je v kompetenci vedení daných fakult a součástí. Pro aktuální informace sledujte webové stránky knihoven a fakult/součástí.

 

S ohledem na nastalou situaci byly v Centrálním katalogu UK hromadně prodlouženy výpůjčky z knihoven UK do 6. dubna 2020 včetně. V době od 11. března do 6. dubna 2020 nebude nabíhat zpozdné.

 

Pokud by bylo potřeba doplnit jakékoliv informace, můžete se obracet na níže uvedené kontakty:

S pozdravem,

 

Tomáš Nigrin

Vyhláška zde