Vyhláška upravuje organizaci výběrového řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ v AR 2020/2021.

Vyhláška upravuje organizaci výběrového řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ v AR 2020/2021.

Vyhláška upravuje organizaci výběrového řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ v AR 2020/2021.

Harmonogram

28. 2. 2020 v 15:00 hodin – TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK A PODKLADŮ uchazečů

2. – 6. 3. 2020 – evaluace přihlášek 

Podávání přihlášek

Studenti IMS, popř. studenti, kteří se hlásí na studijní pobyty v kompetenci bilaterálních dohod IMS, odevzdávají přihlášky na sekretariát IMS v Jinonicích (U Kříže 8, Praha 5, místnost J3103). Informace o výběrovém řízení podává Ing. Magda Pektorová (251 080 250, magda.pektorova@fsv.cuni.cz).