Záznam z prezentace možností výjezdů do zahraničí

Záznam z prezentace možností výjezdů do zahraničí

V pátek 16. 10. proběhlo online představení možností studentských výjezdů do zahraničí, které uspořádal Jiří Kocián společně s Klárou Žaloudkovou. 

Studenti se dozvěděli vše o studentské mobilitě (ať už jde o studijní pobyt na zahraniční univerzitě či stáž v zahraniční výzkumné instituci) - a to jak do zemí Evropské unie, tak i mimo ni. Byl jim představen program Erasmus+ (Erasmus+ studijní pobyty, Erasmus+ stáže, Erasmus+ mezinárodní kreditová mobilita) a také o možnosti studijních pobytů v rámci mezifakultních, meziuniverzitních, ale i mezivládních dohod.  

Záznam ze setkání je dostupný zde: https://stream.cuni.cz/cs/Detail/7310