doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.

doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.

Position: Associate Professor

Research Interests: modern history, East Central Europe, Baltics

 

CONTACT:

Office: J3076

Email: lubos.svec @fsv.cuni.cz

Office Hours: Thursday 11:00-12:20

CV

 

Positions

 

 

(2003 -)

Charles University in Prague, Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences

Associate Professor

(1996 - 2003)

Charles University in Prague, Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences

Assistant Professor

(1990 - 1996)

Institute of History of the Academy of Sciences

Historian

(1986 - 1990)

National museum in Prague

Historian

 

 

Education

Institute of History of the Academy of Sciences of the Czech Republic 1993-1996 – CSc. (Candidate of Sciences) 1995

Institute of History of Central and Eastern Europe of the Academy of Sciences of Czechoslovak Academy of Sciences 1990-1993

Charles University in Prague, Faculty of Philosophy, history 1982-1986. PhDr. 1988, CSc.

 

Academic awards

The best publication in humanities, Charles University 2002

for the book Švec, Luboš: Československo a pobaltské státy 1918-1939. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2001.

Enligtened Personality: Award of M. K. Čiorlionis, Lithuania 2013

for the book ŠVEC, Luboš: Perestrojka, pobaltské republiky a Československo 1988-1991, Praha , Dokořán 2013

 

Research grants

University of Vilnius

„Lietuviai ir lenkai“ (1887): Jono Šliūpo pozicija ir valstybingumo vizijos XIX a. pabaigoje

VYŠNIAUSKAS, Arūnas - ŠVEC, Luboš – GAIDIS, Ryšard, 2014-2015

 

Research fellowships

Herder-Institute, Marburg/Lahn 1992, 1999

S. Bathory fellowship, Instytut historii PAN, Warszawa 1997

School of Slavonic and East European Studies, London 1996

Institute of Latvian History, Riga 2014, 2017

 

Recent conferences

"Spillover of Revolution: the Baltic Republics and Czechoslovakia 1988-1989", 11th Conference on Baltic Studies in Europe, Marburg/Lahn 7-10 September 2015

"The Baltic Gateway to Russia and Czechoslovak Investment: Expections and Reality of  the Czechoslovak Investment in the Baltics in the 20´s", 12th Conference on Baltic Studies in Europe, Riga, 19-21 June 2017.

"Jedny dějiny - dvě interpretace: Odraz lotyšsko-ruského konfliktu v historiografii", 11th Congress of Czech historians, Olomouc, 13-15  September 2017

"Between Warsaw and Kaunas: Polish-Lithuanian Conflict and Its Reflection in Czechoslovak Inter-war Policy", III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski/3rd Congress of International Researchers of Polish History, Krakow, 18-21 October 2017,

 

Memberships

Association for the Advancement of Baltic Studies

Grant Agency of Charles University

Lietuvos valstybingumo paveldas

Redaction committee of Latvijas véstures institúta žurnáls

 

Selected publications

1. Švec, Luboš: Ruská otázka a problém uznání nezávislosti pobaltských států v československé zahraniční politice v letech 1918-1921. Český časopis historický  94, 1996, (Nr. 2), p. 303-338.

2. Švec, Luboš - Macura, Vladimír - Štoll, Pavel: Dějiny pobaltských zemí. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996. ISNB 80- 7106-154-9

3. Švec, Luboš: Československo a pobaltské státy 1918-1939. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2001. 352 p. ISBN 80-246-0165-6.

4. Švec, Luboš: Herbert Adolphus Miller,, psychóza útisku a středoevropská otázka, Slovanský přehled  93,  2007, s. 289-320. ISSN 0037-6922

5. Švec, Luboš: Ot krestianskich etnosov k sovremennym naciiam: nacionalnyje dvizhenija narodov  Baltii. In:  Strany Baltii i Rossija: obshcestva i gosudarstva.  (FURMAN, D. E.  –ZADOROŽNUK, E.  G.  (eds). Moskva, Izdatelstvo Referendum 2002, p. 28-80. ISBN 5-98097-001-0

6. Švec, Luboš: The Mid-European Union : an attempt at cooperation of Central and East European representatives at the end of WW I. In VORÁČEK, Emil (ed.). The disintegration of Czechoslovakia in the end of 1930s, policy in the Central Europe. Prague : Institute of History 2009, p. 123-145.

7. Švec, Luboš: Masarykova koncepce střední Evropy a kontakty s polským exilem za první světové války: možnosti a limity česko-polské exilové spolupráce, In:  Prace Komisji środkowoeuropejskiej PAU, Tom XVIII , Kraków, Polska akademia umiejętności 2010, s. 91-108.   ISSN 1233-0558

8. Švec, Luboš: Herbert Adolphus Miller: a schollar between Americans and Czechs, sociology and politics. In: DAVID, Zdeněk V. - MARTIN, Eugene G. - RASKA, Karel F., (eds), Young Czech and Slovak Professionals in America. New York: Publishing House of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences, 2012, p. 244-251.

9. Švec, L.: Ot perestrojki Jakeša k „barchatnoj“ revoljucii. In: LAURINAVIČIUS , Česlovas (ed),, Perestrojka: plany, processy, rezultáty, Vilnius Lietuvos istorijos institutas 2013, s.109-126. ISBN 978-9955-847-73-1.

10. Švec, Luboš: Prezident Antanas Smetona  a jeho režim prizmatem československé publicistiky a diplomacie první poloviny třicátých let. In ŠVEC, Luboš –ŠEFERIS, Vaidas – G. MONTVILAITE-SABAITIENE, Geda (eds), Češi, Litevci a středoevropský vektor jejich moderní historie Praha: Karolinum 2012, p. 219-257. ISSN 1804-4247.

11. ŠVEC, L. Perestrojka, pobaltské republiky a Československo 1988-1991.  Praha: Dokořán 2013. ISBN 987-80-7363-564-0.

12. VYŠNIAUSKAS, Arūnas - ŠVEC, Luboš – GAIDIS, Ryšard: „Lietuviai ir lenkai“ (1887): Jono Šliūpo pozicija ir valstybingumo vizijos XIX a. pabaigoje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla 2016.