Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.

Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.

Position: Assistant Professor

Research Interests: Russia, Ukraine, political economy, economic history, post-Soviet integration

 

CONTACT:

Office: J3077

Email: svobodak@fsv.cuni.cz

Office Hours: Thursday 14-15,30, based on email agreement

Životopis

Linked.In

 

Positions

 

 

(2005 -)

Department of Russian and East European Studies

Assistant Professor

(2007 - 2008)

Ministry of Finance of the Czech Republic

 

 

Education

Charles University in Prague, Modern History, Ph.D., 2010

Charles University in Prague, East European Studies, M.A., 2005

 

Academic awards

Research grants

Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

Project title: Politicko-společenské, národnostní a kulturní rozdíly mezi hlavními regiony Ukrajiny [Political, National and Cultural Differences among the Main Regions of Ukraine]

Principal investigator, November 2013

 

Research fellowships

Fulbright-Masaryk Scholarship

University of Rochester, 2012-2013

 

Recent conferences

"Russia’s Economic Statecraft", ASEEES Annual Convention in Chicago, November 2017

 

Memberships

Member of the Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies

 

Selected publications

1. Reiman M., Kolenovská D., Litera B., Svoboda K., Zrod velmoci: Dějiny Sovětského svazu 1917-1945, (Praha: Karolinum,  2014).

In Russian: Rozhdenie derzhavy, (ROSSPEN, 2015)

2. Svoboda K., Autokrat a jeho doba [Autocrat and His Era] (Praha: Karolinum, 2016).

3. Svoboda, K. Československo-sovětský obchod se spotřebním zbožím v sedmdesátých letech [Czechoslovak-Soviet Trade in consumer goods in 1970s], in Nykl H., Tumis S., Prekolonialismus, Kolonialismus a postkolonialismus, [Precolonialism, Colonialism and Postcolonialism] Filozofická fakulta UK, Praha 2015, 205-218

4. Fürst R., Tesař F., (eds., 2013): China’s Comeback to Former Eastern Europe: No Longer Comrades, Not Yet Strategic Partners. (Prague: Instiutute of International Relations (chapters on Ukraine, Moldova, Belarus)

5. Svoboda K., Is the Glass Half-empty or Half-full, Prague Papers on the History of International Relations, 2014, 50-60.

6. Svoboda K., Šeď Putinovy historické politiky, Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia, 2014, 1-2, 49-68

7. Svoboda K., Vliv vnějších podmínek na zahraniční obchod Československa v letech 1971-1980 [Impact of External Conditions on Czechoslovak Foreign Trade], Slovanský přehled, Praha, 2013, 323-338.