Byly vyhlášeny volby do Akademického senátu FSV UK

Byly vyhlášeny volby do Akademického senátu FSV UK

Byly vyhlášeny volby do Akademického senátu FSV UK na volební období 2023-2025, které proběhnou ve dnech 29. - 30. listopadu 2022. Hlasování bude probíhat elektronicky v časovém rozmezí 29. 11. od 9:00 až 30. 11. do 18:00. 

AS FSV UK stanovil termín pro podávání návrhů na kandidáty a kandidátky. Ty bude možné odevzdávat v termínu od 17. října (od 9:00) do 11. listopadu 2022 (do 14:30) prostřednictvím podatelny FSV UK (Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1), datové schránky fakulty, e-mailem do schránky volební komise volby.as@fsv.cuni.cz. Kandidáti a kandidátky zároveň mohou zasílat své volební programy tajemnici AS FSV UK Tereze Volfové k vyvěšení na webu fakulty. Kandidátní listiny budou zveřejněny nejpozději 7 dní před prvním dnem voleb. 

Formulář návrhu kandidátů

V nejbližších dnech Vám představíme všechny kandidáty z řad studentů i pedagogů, kteří se rozhodli kandidovat za IMS. Prosíme Vás o jejich podporu!