C4DHI Annual workshop

C4DHI Annual workshop

3. a 4. června proběhl na IMS výroční workshop výzkumného centra "Centre for Digital Humanities Integration". Na workshopu se podíleli kolegové z Babeș-Bolyai University, Eötvös Loránd University, University of Groningen, HES-SO Valais-Wallis a University of West Bohemia.

Program workshopu:

  • Ildikó Barna (Eötvös Loránd University) - From Text to Context: The Power of Natural Language Processing in Unveiling Social and Historical Narratives
  • Bogdan Mursa (Babeș-Bolyai University) - Exploring Connections: Modeling and Visualizing Complex Networks
  • Martin Bulín and Pavel Ircing (University of West Bohemia) - Semantic indexing and search in large history archives
  • Silvia Donke (University of Groningen) - Historical Reference Networks. A Digital Humanities Approach to the Early Modern Science Evolution
  • Jakub Mlynář (HES-SO Valais-Wallis) - Studying Human–Machine Interactions in the Lived World: Digital Temporalities, Spatialities, and Social Actions

Program byl financován jako součást aktivit 4EU+ Alliance

Moc všem děkujeme za účas a těšíme se na další setkání!