CfP: Role of Culture in Times of War and Post-war Reconstruction

CfP: Role of Culture in Times of War and Post-war Reconstruction

Ve dnech 21. a 22. září 2023 proběhne v Praze za podpory sítě 4EU+ mezinárodní workshop s názvem "Role of Culture in Times of War and Post-war Reconstruction. The Case of Ukraine", který pořádá naše doktorandka Klára Kosová. Tímto bychom rádi oslovili všechny zájemce o účast k zaslání abstraktů svých prezentací. Veškeré informace a Call for Papers nalezne zde


V době, kdy válka opět pustoší evropskou zemi a zanechává po sobě tisíce lidí s obrovským traumatem, vyvstává řada otázek - Co přesně znamená válka pro kulturní krajinu? Jak ovlivňuje kulturní reprezentaci? Jakou roli hraje kultura při vyrovnávání se s válečným traumatem? Jakou roli by měla hrát při poválečné obnově? A jak se můžeme jako mladší badatelé postavit k tomu, abychom byli skutečně užiteční?

Pro zodpovězení těchto otázek hledáme příspěvky zaměřené mimo jiné na:

  • zachování umění a kultury v době války
  • ochrana a rekonstrukce kulturního dědictví
  • úloha kultury při řešení válečných traumat
  • reprodukce a podpora kulturní paměti

Seminář je určen pro mladé vědecké pracovníky (doktorandy a vynikající studenty magisterského studia) působící na některé z univerzit 4EU+ (Univerzita Karlova, Varšavská univerzita, Sorbonnská univerzita, Univerzita v Heidelbergu, Milánská univerzita, Ženevská univerzita a Kodaňská univerzita). Uskuteční se ve dnech 21. - 22. září 2023 na Univerzitě Karlově.

Kromě toho je k dispozici také omezený počet stipendií pro mladé ukrajinské vědecké pracovníky, kteří v současné době pobývají na Ukrajině. Za zvláštních okolností se tito výzkumní pracovníci mohou zúčastnit online.

Uchazeči vyzýváme, aby předložili své návrhy, které musí obsahovat:

  • název a abstrakt prezentace (cca 250-300 slov)
  • krátkou biografickou poznámku o uchazeči (akademický obor/obor studia, stručný akademický životopis a příslušnost k univerzitě).

Návrhy zasílejte Kláře Kosové (klara.kosova@fsv.cuni.cz) s předmětem "Role kultury ve válce a po válce" do 12. června 2023. Přispěvatelé budou informováni do 20. června 2023 a žádáme je, aby své příspěvky (cca 6000 slov) zaslali do 1. září 2023 k předběžnému rozeslání.