"Co pojí Karlovku se St. Andrews?" Nejen seed-funding

St Andrews

"Co pojí Karlovku se St. Andrews?" Nejen seed-funding

Právě vědci z Univerzity Karlovy, největší vysoké školy v Česku, se v rámci strategického partnerství zapojili do zajímavých společných projektů s partnery z Univerzity v St. Andrews, nejstarší skotské univerzity (založené již mezi lety 1410 až 1413). Společné financování projektů Joint Seed Funding spojuje vzájemně se doplňující odborné znalosti z Česka a Skotska, od vytváření virtuálních sítí a workshopů pro začínající výzkumné pracovníky až po zkoumání dopadů klimatických změn. A protože se otevřela nová výzva, požádali jsme vítěze společného financování z roku 2022, abychom zjistili, jak se jejich projekty vyvíjejí.

Zacíleno na migrace i mezioborovost

Narativy o migraci, hranicích, dějinách a traumatické paměti byly málokdy tak zásadní jako dnes. Profesorka Kateřina Králová z Katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd UK spolupracuje se Stavroulou Pipyrou (sociální antropoložka z University of St Andrews) na vytvoření mezioborové sítě badatelů, kteří se těmito tématy zabývají.

„Pravidelné setkávání v rámci webinářů poskytuje příležitost diskutovat o našich akademických zájmech, terénní práci a osvědčených postupech. Ačkoli se zaměřujeme na středovýchodní a jihovýchodní Evropu, na webinářích diskutujeme též o výzkumných projektech prováděných po celém světě. Různorodá výzkumná témata a zkušenosti našich účastníků obohacují naše chápání symbolických hraničních světů v globálnějším měřítku. Doufáme, že přispějeme k úspěšnému dokončení doktorandských prací a vytvoříme příležitosti pro budoucí spolupráci mezi mladými výzkumníky, katedrami a univerzitami,“ uvedla profesorka Králová.

Vzhledem k tomu, že mladší výzkumní pracovníci působí ve Skotsku i v Česku a jsou zapojeni do terénní práce, rozhodli se organizátoři využít i nabytých zkušeností z pandemie. „Virtuální prostředí nám hodně pomáhá. Webináře vytvářejí inkluzivní prostředí pro mladé výzkumné pracovníky, kteří se mohou vždy účastnit rozhovorů v online prostředí, aniž by byli omezeni místem pobytu. Přestože se nacházejí v různých fázích svého doktorského výzkumu, již nyní identifikovali styčné body, společné výzvy a otázky z praxe, o kterých budou diskutovat na příštím společném setkání,“ poznamenala doktorka Pipyrou.


První výzva seed-fundingu ukázala, že o vzájemnou spolupráci je velký zájem. I z toho důvodu se obě univerzity rozhodly ve společném financování pokračovat i v dalším roce. V současné době je otevřená nová výzva pro podávání projektů, kterou najdete na webových stránkách Centra strategických partnerství UK nebo na stránkách University of St Andrews.

Celý článek k dispozici zde

 

Autoři: Joseph North, Jaromír Soukup

Foto: Shutterstock, Vladimír Šigut