Další významná publikace do vaší knihovny

Další významná publikace do vaší knihovny

Jakub Eberle a Vladimír Handl vydali knihu o německé zahraniční politice, která vychází z grantu GAČR (nositel FSV UK) - Rozpolcená mocnost.

Detailně zkoumají tři kontroverzní oblasti německé zahraniční politiky: vztah k Rusku, vývoz zbraní a jeho ekonomickou diplomacii. Docházejí k závěru, že se Německo chová jako rozpolcená mocnost, jejíž politické rozhodování je výsledkem těkání a kompromisů mezi různými, často protichůdnými zahraničněpolitickými identitami. Obecněji přitom zpochybňují představu, že je dnes možné pohlížet na stát jako na jednolitého aktéra s jednoznačnou zahraniční politikou. 

Více informací o publikaci najdete zde: https://karolinum.cz/knihy/eberle-rozpolcena-mocnost-23359

Rozpolcená mocnost