Dizertační práce Mikuláše Zvánovce byla publikována De Gruyter

Dizertační práce Mikuláše Zvánovce byla publikována De Gruyter

Prestižní německé nakladatelství De Gruyter vydalo dizertační práci Mikuláše Zvánovce, absolventa doktorského programu Moderní dějiny.

Kniha nabízí nový komparativní pohled na problematiku formování moderních národů a nacionalismů ve střední Evropě na přelomu 19. a 20. století. Autor se soustředí na dynamiku národnostního boje o školství a srovnává německé a české spolkové aktivity na pozadí politické demokratizace, masové mobilizace a sociální otázky v Habsburské monarchiii v letech 1880-1918.

Více informací na webu nakladatelství: https://www.degruyter.com/document/isbn/9783110723397/html