Doktorské studium: rozhovor s Ladislavem Benešem

PHD

Doktorské studium: rozhovor s Ladislavem Benešem

Zvažujete pokračování ve studiu? Nejste si jistí a zajímalo by Vás, proč ve studiu pokračovali naši aktuální studenti a čím se dnes zabývají? Přečtěte si rozhovor s naším studentem doktorského studijního programu Moderní dějiny Ladislavem Benešem. Ladislav již složil státní doktorskou zkoušku a právě intenzivně pracuje na své disertaci.


Jaký obor a kde jste studoval/a před doktorským studiem?

Vystudoval jsem nejprve bakaláře z Historie na FF UK, v magisterském stupni pak Sociální dějiny na FF UK a Německá a rakouská studia na IMS.

Proč jste se nakonec rozhodl/a pokračovat na doktorát?

Věda je pro mě intelektuální hra a chtěl jsem nadále pokračovat v jejím hraní. Baví mě přemýšlet nad zajímavými texty nebo myšlenkami a mimo akademickou sféru jsem nenašel dostatečně stimulující podněty. Zároveň jsem měl řadu kamarádů, kteří také pokračovali v doktorském studiu, tak jsem se přidal.

Jaký je váš výzkum, čemu se věnujete?

Věnuji se výzkumu studené války a legálním materiálním transferům ze Západu na Východ v 70. a 80. letech 20. století. Konkrétně pak studuji, za jakých podmínek bylo možné, aby si tuto pomoc posílaly protestantské církve a jak to, že i pro ně to bylo legální.

Má váš výzkum nějaký aplikační přesah? 

Studuji jednání lidí v mezních situacích, co byli ochotní aktéři podstoupit, aby dosáhli svého cíle. Tím přispívám k poznání lidské společnosti. Zároveň zkoumám dějiny státního socialismu v celé své barevnosti. A vzhledem k tomu, jak často se k němu například politická reprezentace vztahuje, pak lze můj výzkum aplikovat i tímto způsobem.

Kde v současnosti působíte? Kam kariérně směřujete?

Vedle doktorátu pracuji na IMS v pozici koordinátora internacionalizace a anglojazyčných programů. Zároveň pomáhám na institutu s online výukou. Do budoucna budu pravděpodobně pracovat v některé ze státních institucí.

Jakou mají doktorandi podporu ze strany fakulty a institutu?

Domnívám se, že mám dobrou institucionální podporu. Ať už se jedná o možnosti zahraničního studia či jiných výjezdů nebo výzkumu v archivech, vždy jsem dostal finanční podporu. To nebývá v humanitních oborech vždy obvyklé. Také mám mnoho nabídek k účasti na konferencích nebo letních školách, které ani nevyužiju. Možností je proto opravdu hodně.

Jakým způsobem jsou doktorandi začleňováni do chodu institutu? V čem je naopak prostor pro zlepšení?

Doktorandi jsou součástí výzkumných skupin napříč ročníky. Těch se účastní také vyučující a můžeme tak navázat spolupráci i s nimi. Školitelé také vytváří místa pro své doktorandy v projektech. Kromě toho můžeme také vyučovat některé kurzy nebo se podílet na zkoušení.

Na jakých projektech teď v rámci vašeho studia spolupracujete?

Spolupracuji s Forschungsverbund SED-Staat při Freie Universität Berlin na výzkumu německých obětí na železné oponě. Kromě toho jsem zapojený do projektu NPO: Transformace, kde řešíme, co z online výuky můžeme stále aplikovat i v současnosti. Kromě různých online nástrojů však nejvíce řešíme automaticky generované texty a jejich zneužívání.

Problematika financí je jedním z nejčastějších témat, která uchazeče o studium trápí. Je možné si najít práci v oboru již během studia? Nabízí fakulta nebo institut jiné další cesty jak výzkum nebo výjezdy financovat?

Je možné se zapojit do výuky na institutu. Školitelé by také měli zapojovat své doktorandy do svých projektů. Obecně jsou však možnosti poměrně omezené. Financování výzkumných cest nebo zahraničního studia však problém není. Existuje značné množství mezinárodních smluv, případně tzv. Specifický vědecký výzkum, fond, který využívá IMS pro dodatečné financování.

A co studium a volný čas – máte čas na své koníčky? Jakým způsobem se při studiu udržovat v psychické pohodě?

Výhodou doktorského studia je jeho flexibilita, proto je možné si čas najít. Myslím, že je důležité stále zůstat v kontaktu s ostatními spolužáky nebo jinými lidmi z institutu, kteří motivují k pokračování ve výzkumu. Člověk se pak necítí sám. Osobně doporučuji také (rekreační) sport.