Dopis ředitele studentům ohledně situace na kolejích

Dopis ředitele studentům ohledně situace na kolejích

 

 

V Praze, dne 13. října 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

Epidemiologická situace v České republice se bohužel nevyvíjí dobrým směrem. Vláda České republiky proto včera vydala další sadu restriktivních opatření, z nichž některá se zásadně dotýkají rovněž akademické komunity, a tudíž také IMS.

Rád bych Vás na tomto místě ubezpečil o tom, že IMS pro vás zajistilo plošnou on-line výuku až do konce zimního semestru (předměty JTxxxx a JMxxxx). Zkouškové období pak plánujeme zajistit rovněž v distanční formě. Následující měsíce tak budete moci výuku bez jakýchkoli překážek a omezení absolvovat z pohodlí a bezpečí vašeho domova.

S platností od půlnoci ze středy na čtvrtek 15. října 2020 dojde k uzavření vysokoškolských kolejí pro všechny studenty, kteří mají bydliště na území ČR (netýká se tedy cizinců, včetně občanů Slovenska). Výjimku z tohoto pravidla budou mít ti z Vás, kteří uvedou závažné důvody pro své setrvání. Podrobnosti k těmto důvodům a následující postup při setrvání i odhlášení z kolejí naleznete zde: https://cuni.cz/UK6311.html?news=10934&locale=cz. Je nutné zareagovat nejpozději do středy 14. října 2020 do 18ti hodin.

Zároveň všem z Vás velmi doporučuji, abyste své setrvání na kolejích zvážili, a pokud to bude jen trochu možné, vrátili se do svých domovů.

Dále také od středy 14. října 2020 pro vás nebude možné navštěvovat prostory v Pekařské 16 (a další univerzitní prostory). V případě, že byste měli problém se z technických důvodů účastnit on-line výuky, informujte nás (bakaláři na mail marketa.mrzenova@fsv.cuni.cz, magistři na mail magda.pektorova@fsv.cuni.cz), abychom mohli Vaše problémy vyřešit, či o pomoc požádat fakultní či univerzitní orgány. Čelíme opravdu mimořádným podmínkám, pevně ale věřím, že když k sobě budeme na IMS maximálně otevření a zodpovědní, tak to všichni společně zvládneme.

 

S pozdravem,

 

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Ředitel IMS