Gratulujeme členům KSAS k vydání nové knihy

Gratulujeme členům KSAS k vydání nové knihy

Blahopřejeme Katedře severoamerických studií k vydání nové publikace America First: Příčiny a kontext volebního vítězství Donalda Trumpa. Na této publikaci se pod vedením Jana Hornáta a Lucie Kýrové podílelo několik členů katedry včetně doktorandů.

Netradiční kandidát, bezprecedentní prezident? Proč si Američané zvolili natolik kontroverzní osobnost za hlavu svého státu? Jaké byly příčiny a kontext zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem a jakými strategiemi a tématy získal podporu voličů? Cílem této knihy je popsat a analyzovat postupy, jimiž se Donaldu Trumpovi podařilo využít trhlin v socioekonomické a kulturní soudržnosti Američanů k dosažení volebního vítězství. Kniha poskytuje hlubší, kontextuální porozumění a dešifraci šachového pozadí voleb 2016, čímž pro pozorovatele v České republice činí řadu Trumpových kroků čitelnější, než se jeví v jeho mediálním portrétu.

V současné době pochopení zvolení Donalda Trumpa poskytuje nutný kontext k pochopení jeho prohry v prezidentských volbách 2020. Tato publikace by proto rozhodně neměla chybět ve vašich knihovnách.

Více informací naleznete zde: https://karolinum.cz/knihy/hornat-america-first-23675