Gratulujeme panu řediteli doc. T. Nigrinovi k vydání nové publikace

Gratulujeme panu řediteli doc. T. Nigrinovi k vydání nové publikace

Gratulujeme panu doc. T. Nigrinovi k vydání publikace Od nepostradatelnosti ke stagnaci? Železniční odvětví v Československu v 70. a 80. letech 20. století. Tato monografie vznikla v rámci projektu GAČR "Role Československých drah v československé dopravní politice, 1970-1989".

Kniha se zabývá pozicí železničního odvětví v československé dopravní politice, respektive v hospodářském systému 70. a 80. let 20. století. Železniční doprava patřila na počátku 70. let k nepostradatelným pilířům domácí ekonomiky. Proměna hospodářských podmínek, nárůst konkurence v podobě silniční dopravy a těžkosti československé ekonomiky přivedly na konci 80. let odvětví do hluboké stagnace. Práce analyzuje tento vývoj skrze pohled na aktéry a instituce, vnitřní mechanismy odvětví a analýzu jeho stavu, respektive nejvýznamnější oblastí, kde se projevovaly slabiny systému. Stav železničního odvětví odhalil selhání systému při naplňování dopravní politiky, které vedlo celý železniční sektor k ustrnutí a k vyprázdnění jeho vnitřních rezerv.

I přesto, že je publikace teprve "mlaďoučká", slaví velké úspěchy. Z toho důvodu se rozhodl doc. Nigrin k vydání také anglické mutace. Na překladu se momentálně pracuje.