IMS FSV UK součástí Týdne Akademie věd ČR

IMS FSV UK součástí Týdne Akademie věd ČR

Vědecký festival Týden Akademie věd ČR proběhne 31. října – 6. listopadu 2022. Fakulta sociálních věd UK ve spolupráci s instituty včetně našeho připravila tři přednášky.


Srdečně Vás zveme na panelovou diskuzi k nově vydané knize Německo 1989–2021. Úspěchy, problémy a výzvy sjednocené země, která proběhne v pondělí 31. 10. v 18:30, v budově Hollar. Mezi diskutujícími budou PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D., vedoucí Katedry německých a rakouských studií, a PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.

Tři desetiletí, kterými Německo prošlo od roku 1989, byla pozoruhodným obdobím. Země zažila politicky „různobarevné“ vlády a jejich reformní projekty, zaznamenala propady stejně jako období hospodářského růstu. Měnila se též role Německa na evropské a mezinárodní scéně i jeho vztahy s ČR. Kolektivní monografie odborníků z Katedry německých a rakouských studií FSV UK chce přiblížit, jakým způsobem se německá společnost v letech 1989–2021 vyvíjela na základě vnitřních výzev i vnějších okolností.

Vzhledem k omezené kapacitě je na akci nutné se předem registrovat.

Událost nalezne i na Facebooku.

Německo 1989-2021