Katřina Králová: Family (Inter)Mission – Unaccompanied Child Refugees in Europe in 1940s-1950s

Katřina Králová: Family (Inter)Mission – Unaccompanied Child Refugees in Europe in 1940s-1950s

Kateřina Králová z Katedry ruských a východoevropských studií ve spolupráci s Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust Studien - VWI a Českými centry pořádá přednášku s titulem "Family (Inter)Mission – Unaccompanied Child Refugees in Europe in 1940s-1950s".

Přednáška se odehraje dne 25.5.2021 od 17:00.

Více informací na webu VWI nebo v oficiální pozvánce.