Kniha: IN THE SHADOW OF THE GREAT WAR: Physical Violence in East-Central Europe, 1917–1923

Kniha: IN THE SHADOW OF THE GREAT WAR: Physical Violence in East-Central Europe, 1917–1923

Ota Konrád z Katedry německých a rakouských studií Institutu mezinárodních studií FSV UK se podílel na vzniku knihy IN THE SHADOW OF THE GREAT WAR: Physical Violence in East-Central Europe, 1917-1923. Na knize dále spolupracovali Jochen Böhler (Jena University) a Rudolf Kučera (Masarykův ústav a Archiv AV ČR) a vydána byla pod záštitou Berghahn Books

Kniha je sbírkou esejí na téma výzev, kterým středoevropské země čelily mezi lety 1917 a 1923 ve snaze ukončit násilí a vytvořit mírovou společnost po první světové válce. Jednotlivé eseje se zaměřují na formy násilí tohoto období, které přeměnily region ve "state-buildingovou laboratoř". 

Kromě Oty Konráda v rámci knihy publikují své eseje Ondřej Matějka z Katedry evropských studií a Boris Barth z Katedry německých a rakouských studií.