Koncepce rozvoje Institutu mezinárodních studií na léta 2023–2026

Koncepce rozvoje Institutu mezinárodních studií na léta 2023–2026

Byla vydána nová koncepce ředitele IMS doc. Tomáše Nigrina k rozvoji našeho institutu pro léta 2023 - 2026.

"Institut mezinárodních studií FSV UK (dále IMS) představuje z hlediska svého zaměření mimořádné pracoviště, které se díky vlastním pracovníkům dostalo v posledních letech na špičkovou akademickou úroveň. Díky kombinaci širšího disciplinárního a teritoriálního zaměření v sobě IMS kombinuje zcela unikátní specializace a znalosti a vytváří tak koncept, jenž se opakovaně osvědčil v mezinárodní konkurenci na poli vědy i výuky. Za tímto úspěchem stojí takřka tři desetiletí mimořádné práce a odhodlání pracovnic a pracovníků IMS, kteří vytrvale prohlubovali vědeckou a výukovou excelenci stejně jako internacionalizaci našeho institutu. Díky tomu se IMS v současné době může pochlubit vysokým počtem mezinárodních projektů, kvalitních publikací v zahraničí a mimořádně širokou nabídkou cizojazyčné výuky."

Celou koncepci rozvoje pedagogické činnosti, vědecké činnosti, řízení institutu a personálního rozvoje si můžete přečíst zde