Nabídka témat bakalářských a ročníkových prací KES

Nabídka témat bakalářských a ročníkových prací KES

Pokud hledáte téma pro Vaši ročníkovou nebo bakalářskou práci, případně vedoucí/ho pro již zvolené, mohla by Vás zajímat nabídka katedry evropských studií.


Milé studentky a milí studenti,

tato prezentace je určena především těm z Vás, které zajímají a baví dějiny i současné problémy zemí západní Evropy a evropské integrace a kteří přemýšlíte nad vhodným tématem své bakalářské nebo ročníkové práce.

Nebo už máte téma vybrané, ale váháte, na koho z členů katedry evropských studií – s řadou z nás jste se během svého dosavadního studia možná ještě nestihli setkat – byste se nejlépe měli obrátit s žádostí o vedení práce.

V prezentaci od každého z nás přehled tematických okruhů, jimž se ve výuce a v naší výzkumné činnosti věnujeme, i už konkrétních témat, která bychom Vám pro nadcházející rok rádi navrhli. Samozřejmě to zdaleka není vyčerpávající seznam a s radostí se v rámci našich odborností ujmeme i Vašich vlastních témat a badatelských plánů!

Na spolupráci se těší a hodně elánu a zdaru ve studiu Vám přejí členové katedry evropských studií.

Odkaz na stažení prezentace.