Nakladatelství Academia vyhlašuje 9. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce

Academia

Nakladatelství Academia vyhlašuje 9. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce

dovolujeme si Vás informovat, že Nakladatelství Academia vyhlašuje  9. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce.

Přikládáme také dopis ředitele Nakladatelství Academia Jiřího Padevěta s pozváním k účasti v soutěži.

Soutěž je určena pro magisterské práce obhájené v termínu 15. 10. 2019–31. 10. 2020, které získaly nebo získají známku výborně. Uzávěrka soutěže je 10. 11. 2020. Veškeré další podrobnosti jsou uvedeny v připojených stanovách nebo na webových stránkách Nakladatelství Academia (http://www.academia.cz/studentska-soutez).

Cílem Studentské soutěže Nakladatelství Academia je upozornit širokou veřejnost na nejlepší magisterské práce a jejich talentované autory, a my doufáme, že se nám i s Vaší pomocí podaří i v aktuálním ročníku tento cíl naplnit.

Budeme velmi rádi, pokud přihlásíte diplomové práce, které si dle Vašeho názoru zaslouží knižní vydání, a budeme rovněž vděčni za předání informace o soutěži Vašim kolegům, které by mohla soutěž zajímat.