Návštěva Svjatlany Cichanouske v Karolinu

Návštěva Svjatlany Cichanouske v Karolinu

V pondělí 7. 6. 2021 navštívila opoziční prezidentka Svjatlana Cichanouska Karolinum a s rektorem Univerity Karlovy, Tomášem Zimou, se účastnila debaty s českými a běloruskými studenty.


Reflexe Karolíny Kracíkové a Jana Kužely:

V pondělí 7. června jsme měli tu čest přivítat na půdě Karolina opoziční prezidentku Běloruska Svjatlanu Cichanouskou, která se společně s rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou, zúčastnila debaty s českými a běloruskými studenty. Za českou stranu akci organizovali Karolína Kracíková a Jan Kužela.

Celé akci předcházelo setkání českých studentů z institutu IMS FSV UK se svými běloruskými protějšky, kteří byli v drtivé většině donuceni uprchnout z Běloruska kvůli represím a perzekuci. Po společném obědu byli studenti provedeni historickými archivy Karolina, kde si prohlédli diplomové práce známých meziválečných emigrantů z Běloruska studujících právě v České republice.

Během diskuse se řešila především pomoc běloruským studentům, kteří jsou tamějším režimem pronásledováni, usnadnění nabývání stipendií pro ty, kteří byli vyloučeni z běloruských univerzit za své politické názory, a nakonec byly zmíněny způsoby, kterými mohou místní studenti přispět k demokratizaci Běloruska a podpoře běloruské opozice. Podle paní Cichanouské je nejjednodušším a nejúčinnějším způsobem psaní dopisů politickým vězňům (link níže).

Organizátoři také fakultě zajistili zajímavé kontakty a domluvili se na budoucí spolupráci s běloruskými studenty. Někteří z nich se například zúčastní besedy s českými středoškoláky na téma represí, demokracie a situace v dnešním Bělorusku. http://spring96.org/en/news/101367