Pozvánka na obhajobu dizertační práce - Barbora Skálová

Pozvánka na obhajobu dizertační práce - Barbora Skálová

Dne 22. 9. 2021 proběhne veřejná obhajoba dizertační práce Barbory Skálové s titulem "Na čí straně stojíš? Radikální levice v poválečném Finsku – fenomén marxismu-leninismu v zemi mimo východní blok".

Obhajoba se odehraje v 9:00 v místnosti 222 Pekařské 10.

-----------
Vedoucí komise: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Členové komise: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D., PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D