Pozvánka na obhajoby disertačních prací - Lucie Kadlecová a Jiří Kocián

Pozvánka na obhajoby disertačních prací - Lucie Kadlecová a Jiří Kocián

V pátek 15. 10. 2021 proběhnou veřejné obhajoby dizertačních prací Lucie Kadlecové a Jiřího Kociána.

Obhajoba práce Lucie Kadlecové s titulem "State Sovereignty in Cyber Space: A Modern Understanding of a Classic Concept" se uskuteční v 10:00 v místnost 222 v Pekařské 10. 

Obhajoba práce Jiřího Kociána s názvem "Transylvánská regionální identita a její politická reflexe po roce 1989" následně proběhne v 11:00 tamtéž.

Oběma přejeme hodně štěstí!