Prof. Marek Wilczyński

Prof. Marek Wilczyński

S velkým zármutkem jsme přijali smutnou zprávu o smrti prof. Marka Wilczyńského, spoluzakladatele programu Německá a středoevropská studia organizovaného na Univerzitě v Krakově a na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd. Jménem celého Institutu chceme vyjádřit upřímnou soustrast všem pozůstalým nad ztrátou blízkého člověka.


Ve věku 63 let zemřel 3. září 2023 profesor Pedagogické univerzity v Krakově Marek Wilczyński, odborník na dějiny pozdní antiky a starých Germánů. S naším institutem ho pojila především spolupráce na magisterském oboru (double degree) „Německá a středoevropská studia", k jehož zakladatelům patřil. Studenti oboru si prof.  Wilczyńského pamatují jako vždy otevřeného učitele, erudovaného a zapáleného průvodce dějinami Polska i Krakova. My, kteří jsme s ním pracovali na založení oboru, na něj budeme vzpomínat nejenom jako na kompetentního kolegu, ale i jako na neobyčejného člověka, s nímž byla radost se setkat i mimo čistě pracovní povinnosti.

Prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.


Fotografie: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie