Společný seminář Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a IMS FSV UK

fda

Společný seminář Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a IMS FSV UK

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zveme vás na společný seminář IMS FSV UK a Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, který se koná ve středu 5. června od 16 do 18 hodin v prostorách USD ve Vlašské 9. Bližší informace najdete v pozvánce v příloze
Seminář bude probíhat v anglickém jazyce. Zájemci o knihu, o které se 
bude na semináři diskutovat, mají možnost získat elektronickou verzi 
publikace v režimu open access pod tímto odkazem.