Terénní výzkum v Horním Slavkově

Terénní výzkum v Horním Slavkově

Zvyšování úrovně spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a ukrajinskými institucemi

Akademici z Institutu mezinárodních studií FSV UK ve spolupráci s kolegy ze Lvovské národní univerzity provedli terénní výzkum v městečku Horní Slavkov v Karlovarském kraji. Naši ukrajinští hosté - Vira Kornyat, Viktoria Loboda, Iryna Subashkevich a Olha Stolyarik - zastupovali katedru sociální pedagogiky a sociální práce. Hlavním zájmem vědců byla Integrace ukrajinských dětí uprchlíků a nezletilých vnitřně vysídlených osob v komparativní perspektivě České republiky a Ukrajiny. Hlavní řešitelkou projektu je Dr. Valeria Korablyová působící na naší katedře ruských a východoevropských studií.

Ve dnech 2. - 5. listopadu provedli členové výzkumného týmu sérii rozhovorů s ředitelkou ZŠ Horní Slavkov a ZŠ Kunratice, s učiteli a psychology, ale i se samotnými dětmi. Rovněž se náš kolektiv zúčastnil konference věnované problematice ukrajinské migrace v ČR, kterou doprovázeli významní hosté z MŠMT (Martin Mejstřík) a Akademie věd ČR (Yana Leontiyeva). Akademické debaty doplnily příběhy studentů - Natálie Vaidišové (studentka magisterského studia), Romana Kolodiye (student postgraduálního studia) a Valentyna Shkriby (student magisterského studia) o jejich veřejné činnosti a dobrovolnictví při přijímání ukrajinských uprchlíků v ČR. Celý tým odvedl úžasnou práci při odhalování nuancí této problematiky a přinesl překvapivé výsledky, které výrazně přispějí k dalšímu výzkumu.

Jménem celého výzkumného týmu bychom rádi vyjádřili velkorysé poděkování Rektorátu Univerzity Karlovy za poskytnutí finanční pomoci v rámci Iniciativy na podporu výzkumné a vzdělávací spolupráce s Ukrajinou.