Tereza Juhászová: „Post-WWII migration flows in micro-perspective: The case of the east Slovak small town Medzev"

Tereza Juhászová: „Post-WWII migration flows in micro-perspective: The case of the east Slovak small town Medzev"

Tereza Juhászová, doktorandka našeho oboru Moderní dějiny, právě publikovala článek s názvem "Post-WWII migration flows in micro-perspective: The case of the east Slovak small town Medzev.“

Při zkoumání lokálního postkonfliktního a postmigračního prostředí se Tereza zabývá každodenním životem na východoslovenském maloměstě po druhé světové válce. Ukazuje, že v mikroprostoru malého města spojovala lidi především pracovní zkušenost v místní továrně. V období státního socialismu záleželo především na členství v komunistické straně, nikoli na mateřském jazyce.

Článek si můžete přečíst zde.