Výběrové řízení na stipendia pro doktorandy na univerzitu v Düsseldorfu

germany

Výběrové řízení na stipendia pro doktorandy na univerzitu v Düsseldorfu

Katedra německých a rakouských studií IMS FSV UK vypisuje v rámci programu DAAD „Deutschsprachige Studiengänge“ stipendia pro doktorandy na Heinrich Heine Universität in Düsseldorf na rok 2020:

1) jedno dvouměsíční stipendium ve výši 1.000 EUR / měsíc (+ 200 EUR cestovní náklady)
2) dvě jednoměsíční stipendia ve výši 1.000 EUR / měsíc (+ 200 EUR cestovní náklady)

Termín pobytu si může doktorand zvolit sám, předpokládá se nicméně pobyt během letního či zimního semestru.

Více