Vyhláška ředitele k odevzdávání projektů bakalářských a magisterských prací

diplomka

Vyhláška ředitele k odevzdávání projektů bakalářských a magisterských prací

Vyhláška upravuje zadávání a odevzdávání projektů bakalářských prací v rámci
bakalářských studijních programů Mezinárodní teritoriální studia (MTS), Soudobé
dějiny (HVK), Teritoriální studia (TS), magisterského studijního programu
Teritoriální studia (NP_TS) a magisterského studijního programu Německá a
středoevropská studia (NP_NSS). Bakalářský studijní program Česko-německá
studia (BP_CNS) je upraven samostatnou vyhláškou.

Vyhlášku naleznete zde