Výzva k podání přihlášky: Marie Sklodowska-Curie Fellowship

Výzva k podání přihlášky: Marie Sklodowska-Curie Fellowship

Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze hledá vynikající výzkumné pracovníky pro hostování v rámci programu EU Marie Sklodowska-Curie Action.


Institut mezinárodních studií je multidisciplinární výzkumná a výuková instituce, dobře etablovaná v evropských výzkumných sítích. Výzkum na našem institutu se zaměřuje na vývoj v Evropě, Eurasii a Severní Americe z pohledu moderních dějin, mezinárodních vztahů, politiky, sociologie a kulturologie. Institut byl čtyřikrát držitelem ocenění Jean Monnet Centre of Excellence a podílel se na řadě evropských výzkumných projektů.

Marie Skłodowska-Curie Action se zaměřuje na posílení kariérního rozvoje a perspektivy zkušených výzkumných pracovníků. Od potenciálních uchazečů se očekává, že budou mít prospěch z dlouhodobého pobytu na Univerzitě Karlově a naopak obohatí ústav svými specifickými znalostmi a zkušenostmi. Vzhledem ke konkurenceschopnosti výzvy se od uchazečů očekávají prokazatelné výsledky ve výzkumu a publikační činnosti. Potenciální uchazeči by měli svůj výzkum sladit s jednou ze šesti výzkumných skupin působících na našem institutu.

Uchazeči by měli zaslat krátký návrh (v rozsahu do tří stran, včetně výzkumného cíle, motivace k pobytu na Univerzitě Karlově a očekávaného přínosu pro jejich budoucí kariéru) a akademický životopis doc. Tomáši Weissovi (weiss@fsv.cuni.cz) do 19. června 2022. Vybraní uchazeči budou informováni do 30. června 2022, bude jim poskytnut poradce z řad pracovníků institutu a administrativní pomoc při vyplnění a podání přihlášky v termínu do 14. září 2022.