Workshop projektu InKoNa – Interkulturní kompetence mladých vědkyň a vědců z Česka a Bavorska

Workshop projektu InKoNa – Interkulturní kompetence mladých vědkyň a vědců z Česka a Bavorska

6. - 7. května se uskutečnil workshop projektu "InKoNa 2.0" pod vedením Magdaleny Burger a Jörga Wolsteina (Otto-Friedrich-Universität Bamberg).

Na workshopu spolupracovaly Anežka Brožová (Katedra německých a rakouských studií IMS FSV UK) a Václava Bayerová (Rakouské kulturní fórum v Praze). Setkání se zúčastnilo deset magisterských a doktorských studentů z pěti různých zemí, kteří studují na různých vysokých školách v Bamberku, Řezně a Praze.

Společný víkend byl zahájen komentovanou prohlídkou Prahy od historičky Karolíny Bukovské k tématu střetávání se německých a českých identit a komunit v historii města. První den byl zakončen v restauraci Střecha s interkulturním programem. Druhý den se účastníci sešli v Rakouském kulturním fóru pro společný interkulturní trénink. Kromě vysvětlení základních teoretických pojmů z oblasti interkulturních kompetencí byl workshop využit k tomu, aby účastníci kriticky vnímali interkulturní rozdíly, přemýšleli o stávajících modelech interkulturní komunikace a vyměnili si své zkušenosti. Kromě toho bohatě diskutovali o obecných hodnotových rámcích, a především o česko-německých kulturních standardech. Účastníci se dozvěděli více informací o významech různých úrovní kultury a připravili se na zvládání tzv. Critical incidents. Diskuze se také věnovala výzvám a možnostem, které přinesla koronavirová pandemie. Konstruktivní rozhovory i pozitivní zpětná vazba na konci semináře ukázaly, že osobní setkání jsou po pandemické zkušenosti ještě více ceněny než dříve.

Více o výzkumném projektu InKoNa si můžete přečíst v němčině webu Otto-Friedrich-Universität Bamberg.