Workshop "Role of Culture in Times of War and Post-War Reconstruction. The Case of Ukraine"

Workshop "Role of Culture in Times of War and Post-War Reconstruction. The Case of Ukraine"

Srdečně zveme na workshop "Role of Culture in Times of War and Post-War Reconstruction. The Case of Ukraine", který pořádá Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a je financován z prostředků Aliance 4EU+.

V době, kdy válka opět pustoší evropskou zemi a zanechává v ní tisíce lidí s obrovským traumatem, vyvstává řada otázek - Co přesně znamená válka pro kulturní krajinu? Jak ovlivňuje kulturní reprezentaci (reprezentace)? Jakou roli hraje kultura při vyrovnávání se s válečným traumatem? Jakou roli by měla hrát při poválečné obnově? A konečně, jak se jako výzkumníci můžeme postavit k tomu, abychom byli skutečně užiteční, místo abychom jen šířili poznatky mezi akademickou obcí?
 
Během tohoto semináře budeme zkoumat více rozměrů kultury a postavíme je do dialogu s národními a nadnárodními akcemi v rámci Evropy. Tím, že se na našem workshopu sejdou odborníci z akademické sféry i mimo ni, chceme poskytnout mladším výzkumníkům, kteří se zajímají o ukrajinskou kulturu, cennou příležitost k výměně poznatků s ostatními vědci i se zástupci společenských aktérů. Společenským aktérům jsou na oplátku prezentovány podstatné a potenciálně osvěžující myšlenky a zkušenosti týkající se jejich výzev týkajících se tvorby kulturních produktů a role kultury při řešení válečných traumat a definování hodnot společnosti.  

Workshop se koná ve čtvrtek a pátek 21. a 22. září 2023.
21. září workshop proběhne v místnosti H115 (Smetanovo nábřeží 6, Praha 1)
22. září workshop proběhne v místnosti B328 (U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice)

Pracovní jazyk: angličtina

Kompletní program k nahlédnutí zde

Těšíme se na Vás!