Záznam a komentáře debaty: Jazzman versus špioni

Záznam a komentáře debaty: Jazzman versus špioni

Ve středu 17. února proběhla veřejná debata k podcastu Jazzman vs. špioni. Debata se zaměřila na roli kultury a vědy v image České republiky, dotkla se předsednictví ČR v EU, programových priorit pro českou kulturní diplomacii včetně lidských práv a udržitelného rozvoje, i dopadu pandemie na tuto oblast. Exkluzivními hosty únorového setkání byl Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí ČR, autorka podcastu Jitka Pánek Jurková, ředitelka Českého centra Brusel, Eliška Tomalová, vedoucí Katedry evropských studií IMS FSV UK, a politolog Petr Drulák z Ústavu mezinárodních vztahů.

Debatu můžete shlédnout ZDE na Facebooku Insitutu mezinárodních studií!

-------

Několik komentářů debatujících:

Česká kulturní diplomacie je tradičně celkem ambiciózní – dokládají to nejen proslulé pavilony na světových výstavách za první republiky a mýtický úspěch českých umělců i výrobců na Expo 58 v Bruselu, ale také založení sítě Českých center těsně po sametové revoluci. I tak nás ale čeká v této oblasti řada výzev, včetně dalšího systematického začleňování vědeckých a hodnotových témat do naší činnosti,“ uvedla na začátku debaty Jitka Pánek Jurková.

Málokdo si možná uvědomuje, co se skrývá pod ‚kulturní diplomacií‘ a že ji máme denně kolem sebe. Pro každý národ, pro každou zemi je to možnost, jak se představit světu, jak vyprávět své příběhy,“ prohlásil Tomáš Petříček.

Kulturní diplomacie pomáhá budovat dobré jméno země. To je velmi důležité u menších států, nemají velká vojska, ani ohromné zásoby surovin ani rozsáhlý domácí trh, jejich reputace je tím hlavním aktivem. V českém případě k ní přispívá bohatá kulturní tradice, hudební skladatelé, malíři, spisovatelé ale dnes také sportovci a v českém případě celá plejáda světových sportovkyň, ať už na tenisových kurtech nebo na lyžích,“ řekl politolog Petr Drulák. Spolu s Eliškou Tomalovou se shodují na obzvláštní důležitosti kulturní diplomacie pro malý stát.

Státu velikosti České republiky umožňuje kulturní diplomacie maximálně využít svůj kulturní potenciál a posílit tak svou pozici na mezinárodní scéně. Investovat do kulturní diplomacie je obzvlášť aktuální a důležité v dnešní době, kdy nabývají na významu ty složky zahraniční politiky, které se obrací na zahraniční veřejnost – diplomacie kulturní, sportovní, vědecká. Jsou to strategické oblasti diplomatické činnosti,“ zhodnotila Eliška Tomalová. Současně dodala, že kulturní diplomacie představuje dlouhodobou investici do vztahů se světovou veřejností neboť vnáší do zahraniční politiky pestrost i emoce a jako taková představuje její hodnotový rámec.